अर्ध्या तासात जमीन मोजणी

अर्ध्या तासात जमीन मोजणी

अर्ध्या तासात जमीन land record मोजणी करू शकतो ते पण थोडे अधिक मोजणी असो जमीन मोजायचे असल्यास आपण अर्ध्या तासात मोजू शकतो. अशी आकाश कोर्स प्रणाली उभारण्यात आलेली आहे.मतमोजणीच्या कामासाठी लागणाऱ्या दिवसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन ती केवळ अर्ध्या तासापर्यंत कमी होणार आहे. या कमी कालावधीमुळे दिवसातून किमान तीन ते पाच मोजणी पूर्ण करा ते शक्य होणार आहे. जमीन मोजण्यासाठी भूमी अभिलेख bhumi abhilekh विभागाने बरोबर आणि लहान मोजमापासाठी राज्यात बऱ्याच ठिकाणी म्हणजेच 77 ठिकाणी अभ्यासक्रम सुरु केलेले आहे .

Back to top button